Už viac ako 20 rokov pomáhame firmám zvyšovať úroveň bezpečnosti komplexnými službami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Vyškolili sme už niekoľko tisíc pracovníkov na obsluhu rôznych strojov a zariadení. V našom e-shope ponúkame produkty súvisiace s bezpečnosťou. Pre desiatky firiem poskytujeme bezpečnostnotechnickú službu. Novinkou medzi našimi službami je aj predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov (hydrantov). Náš tím skúsených odborníkov je pripravený pomôcť aj vám.