Školenia

Obsluha motorových vozíkov

Zamestnanci, ktorí majú obsluhovať nízkozdvižný, vysokozdvižný, ťažný, tlačný alebo špeciálny vozík s elektrickým alebo spaľovacím pohonom, musia byť držiteľom preukazu obsluhy motorového vozíka. Platnosť preukazu predlžujú pravidelné preškolenia.

Základný kurz

Určený pre úplnych nováčikov, ale aj pre skúsených vodičov, ktorých doklad stratil platnosť.

Krok 1 - vyplniť žiadosť

Kliknite sem, vyplňte a odošlite žiadosť o vydanie preukazu na obsluhu vozíka.

Krok 2 - lekárska prehliadka

Kliknite sem a stiahnite si tlačivo, ktoré si vyplňte a navštívte svojho lekára.

Krok 3 - termín školenia

Zavolajte nám a dohodnite si termín a miesto konania školenia.

Aktualizačná odborná príprava

Slúži na predĺženie platnosti preukazu každých 5 rokov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Lekárska prehliadka

Okrem školenia je nutné každých 5 rokov navštíviť aj lekára. Stiahnite si tlačivo.

Notifikácia

Nasledujúcu aktualizáciu vám pripomenieme mesiac vopred.

Opakované oboznamovanie

Zamestnancov, ktorí motorové vozíky pri práci obsluhujú, musí zamestnávateľ pravidelne oboznamovať.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj interval oboznamovania prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.

Rozdelenie motorových vozíkov

Podľa pohonu:
I. Elektrické
II. So spaľovacím motorom (nafta, benzín, plyn)

Podľa účelu a spôsobu ovládania:

Plošinové, nízkozdvižné, ťažné a tlačné

A - ručne vedené

C - s volantovým riadením

B - s pákovým riadením

Vysokozdvižné vozíky

D - ručne vedené

W1 - s volantovým riadením a nosnosťou do 5 t.

G - riadené zo zdvíhacej plošiny

E - s pákovým riadením

W2 - s volantovým riadením a nosnosťou nad 5 t.

Z - špeciálne