Školenia

Obsluha poľnohospodárskych strojov

Zamestnanci, ktorí obsluhujú samochodné rezačky, obilné kombajny alebo špeciálne stroje na zber plodín, musia byť držiteľom predpísaného dokladu. Platnosť dokladu predlžujú pravidelné preškolenia.

Základný kurz

Určený pre úplnych nováčikov, ale aj pre tých skúsenejších, ktorých doklad stratil platnosť.

Krok 1 - vyplniť žiadosť

Kliknite sem, vyplňte a odošlite žiadosť o vydanie dokladu na obsluhu stroja.

Krok 2 - lekárska prehliadka

Kliknite sem a stiahnite si tlačivo, ktoré si vyplňte a navštívte svojho lekára.

Krok 3 - termín školenia

Zavolajte nám a dohodnite si termín a miesto konania školenia.

Aktualizačná odborná príprava

Slúži na predĺženie platnosti dokladu každých 5 rokov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Lekárska prehliadka

Okrem školenia je nutné každých 5 rokov navštíviť aj lekára. Stiahnite si tlačivo.

Notifikácia

Nasledujúcu aktualizáciu vám pripomenieme mesiac vopred.

Opakované oboznamovanie

Zamestnancov, ktorí stroje pri práci obsluhujú, musí zamestnávateľ pravidelne oboznamovať.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj interval oboznamovania prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.

Rozdelenie poľnohospodárskych strojov

1. Samochodné rezačky

2. Obilné kombajny

3. Špeciálne stroje na zber poľnohospodárskych plodín