Žiadosť o vydanie dokladu na obsluhu stavebných strojov

Uveďte adresu trvalého bydliska v tvare ulica, číslo domu, obec a PSČ,
Označte jeden alebo viac druhov stavebných strojov
Uveďte evidenčné číslo Vášho dokladu