Školenia

Obsluha zdvíhacích zariadení

Zamestnanci, ktorí obsluhujú žeriavy, pracovné plošiny alebo iné druhy zdvíhacích zariadení, musia byť držiteľom predpísaného preukazu alebo dokladu vydaného revíznym technikom. Platnosť preukazuu alebo dokladu sa predlžujú pravidelnými preškoleniami.

Zdvíhacie zariadenia, na ktoré je potrebný preukaz vydaný OPO

Obsluha týchto troch druhov zdvíhacích zariadení je možná len na základe platného preukazu vydaného tzv. oprávnenou právnickou osobou. V tomto prípade vykonávame len školenie obsluhy a prípravu na skúšku. Samotnú skúšku a vydanie preukazu potom zabezpečujeme väčšinou prostredníctvom Technickej inšpekcie a.s., ktorá je držiteľom príslušného oprávnenia. 

Platnosť preukazu sa predlžuje aktualizačnou odbornou prípravou najmenej raz za 5 rokov.

Vežový žeriav

výložníkového typu

Mobilný žeriav

výložníkového typu

Pohyblivá pracovná plošina

určená na prevádzku na pozemných komunikáciách

Základný kurz

Určený pre úplnych nováčikov, ale aj pre tých, ktorých doklad stratil platnosť.

Krok 1 - vyplniť žiadosť

Kliknite sem, vyplňte a odošlite žiadosť o vydanie preukazu na obsluhu zdvíhacieho zariadenia.

Krok 2 - lekárska prehliadka

Kliknite sem a stiahnite si tlačivo, ktoré si vyplňte a navštívte svojho lekára.

Krok 3 - termín školenia

Zavolajte nám a dohodnite si termín a miesto konania školenia.

Aktualizačná odborná príprava

Slúži na predĺženie platnosti preukazu každých 5 rokov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Lekárska prehliadka

Okrem školenia je nutné každých 5 rokov navštíviť aj lekára. Stiahnite si tlačivo.

Notifikácia

Nasledujúcu aktualizáciu vám pripomenieme mesiac vopred.

Opakované oboznamovanie

Zamestnancov, ktorí zdvíhacie zariadenia obsluhujú, musí zamestnávateľ pravidelne oboznamovať.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj interval oboznamovania prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.

Ostatné zdvíhacie zariadenia

Obsluhovať ostatné druhy vyhradených zdvíhacích zariadení môže len osoba s písomným dokladom o overení odborných vedomostí vyhotoveným príslušným revíznym technikom. Na vydanie takéhoto dokladu nie je potrebná lekárska prehliadka a nepodlieha aktualizačnej odbornej príprave každých 5 rokov. Zamestnávateľ je však povinný pravidelne zamestnanca oboznamovať v intervale podľa svojej internej smernice.

Mostový žeriav

Portálový žeriav

Pracovná plošina

Nakladací žeriav

Zvislá posuvná brána

Zdvíhacie čelo