Sme špecialisti na
vzdelávanie zamestnancov

  Už viac ako 20 rokov 

Využívame moderné spôsoby výuky

E-learning

E-learning

Cez počítač alebo mobil v práci, doma, vo vlaku s prístupom 24/7. Stačí sa započúvať, príjemný hlas vás prevedie.

Videokonferencia

Videokonferencia

Internetové pripojenie, počítač s kamerou alebo mobil a spojíme sa, nech ste kdekoľvek.

Osobné školenia

Osobné školenia

Niekedy je najlepšie stretnúť sa osobne. Prídeme k vám alebo môžete využiť naše školiace priestory.

Informácie, ktoré môžu zachrániť život

Každoročne príde na Slovensku o život pri pracovných úrazoch viac ako 30 zamestnancov a ďalších 100 sa ťažko zraní, často s trvalými následkami. 


Urobme spolu všetko pre to, aby sme úrazy úplne eliminovali. Pravidelné vzdelávanie zamestnancov je jedným z kľúčových opatrení na znižovanie úrazovosti. 


Na našich školeniach odovzdávame účastníkom informácie a skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečný výkon ich práce.

Obľúbené e-learningové školenia

BOZP-OPP

BOZP + OPP

Obe školenia sú určené pre všetkých zamestnancov, cenovo zvýhodnená kombinácia povinných školení.

Všetky informácie vám prečíta príjemný hlas.

BOZP školenie

BOZP

Školenie, ktoré musia pravidelne absolvovať všetci zamestnanci. Pohodlný spôsob vzdelávania.

Všetky informácie vám prečíta príjemný hlas.

Bezpečnostno-technická služba

Aby ste vedeli, že robíte maximum pre bezpečnosť svojich zamestnancov …