Školenia

Obsluha stavebných strojov

Zamestnanci, ktorí majú obsluhovať napríklad rýpadlá, nakladače, betonárne, kompresory a ďalšie stavebné stroje, musia byť držiteľom predpísaného dokladu. Platnosť dokladu predlžujú pravidelné preškolenia.

Základný kurz

Určený pre úplnych nováčikov, ale aj pre skúsených strojníkov, ktorých doklad stratil platnosť.

Krok 1 - vyplniť žiadosť

Kliknite sem, vyplňte a odošlite žiadosť o vydanie dokladu na obsluhu stroja.

Krok 2 - lekárska prehliadka

Kliknite sem a stiahnite si tlačivo, ktoré si vyplňte a navštívte svojho lekára.

Krok 3 - termín školenia

Zavolajte nám a dohodnite si termín a miesto konania školenia.

Aktualizačná odborná príprava

Slúži na predĺženie platnosti dokladu každých 5 rokov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Lekárska prehliadka

Okrem školenia je nutné každých 5 rokov navštíviť aj lekára. Stiahnite si tlačivo.

Notifikácia

Nasledujúcu aktualizáciu vám pripomenieme mesiac vopred.

Opakované oboznamovanie

Zamestnancov, ktorí stroje pri práci obsluhujú, musí zamestnávateľ oboznamovať každé 2 roky.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj interval oboznamovania prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.

Rozdelenie stavebných strojov

1. Stroje a zariadenia pre zemné práce

1R - Rýpadlá a hĺbidlá

1D - Dozéry

1S - Skrejpery

1V - Valce

1N - Nakladacie a vykladacie stroje

1F - Frézy a ryhovače

1U - Rúrové ukladače

2. Stroje a zariadenia na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí

2B - Betonárne

3. Špeciálne stroje a zariadenia

3S - Špeciálne motorové snehové stroje

3K - Kompresory