Školenia

Viazanie bremien

Zamestnanci, ktorí viažu bremená na zdvíhacie zariadenia, musia byť držiteľom preukazu viazača bremien. Platnosť preukazu predlžujú pravidelné preškolenia.

Základný kurz

Určený pre úplnych nováčikov, ale aj pre skúsených viazačov, ktorých preukaz stratil platnosť.

Krok 1 - vyplniť žiadosť

Kliknite sem, vyplňte a odošlite žiadosť o vydanie preukazu viazača bremien.

Krok 2 - lekárska prehliadka

Kliknite sem a stiahnite si tlačivo, ktoré si vyplňte a navštívte svojho lekára.

Krok 3 - termín školenia

Zavolajte nám a dohodnite si termín a miesto konania školenia.

Aktualizačná odborná príprava

Slúži na predĺženie platnosti preukazu každých 5 rokov.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Lekárska prehliadka

Okrem školenia je nutné každých 5 rokov navštíviť aj lekára. Stiahnite si tlačivo.

Notifikácia

Nasledujúcu aktualizáciu vám pripomenieme mesiac vopred.

Opakované oboznamovanie

Zamestnancov, ktorí v rámci svojich pracovných povinností viažu bremená, musí zamestnávateľ pravidelne oboznamovať.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám alebo napíšte e-mail, dohodneme si miesto a dátum.

Prispôsobenie klientovi

Obsah aj interval oboznamovania prispôsobíme podľa požiadaviek klienta.

Notifikácia

Termín najbližšieho oboznamovania vám pripomenieme mesiac vopred.